فوگر یا مه پاش حرارتی

فوگر یا مه پاش حرارتی ثابت  مدل PULSE K30-20-STD فوگر یا مه پاش حرارتی دستگاهی است که مایع را با نیروی ترمو پنوماتیک به ذراتی به اندازه 1 تا 50 میکرومتر تبدیل می کند. در ابتدا مایع داخل دستگاه بخار شده و پس از خروج و با تماس با هوای خنک محیط تقطیر شده و …

فوگر یا مه پاش حرارتی ادامه »