عنوان پروژه
تست و راه اندازی محلول پاش و سمپاش پاژن در باغات پسته

تست و راه اندازی محلول پاش و سمپاش پاژن در باغات پسته

تست و راه اندازی محلول پاش و سمپاش پاژن در باغات پسته

تست و راه اندازی محلول پاش و سمپاش پاژن در باغات پسته

  • دسته بندی : کارخانه
  • تاریخ : ۱۱/۲۹/۱۳۹۴
مشاهده پروژه