عنوان پروژه
تست و راه اندازی مزرعه قدس مشهد

تست و راه اندازی مزرعه قدس مشهد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد

نمایشگاه بین المللی کشاورزی مشهد

  • دسته بندی : محصولات
  • تاریخ : ۱۰/۱۶/۱۳۹۵
مشاهده پروژه